Badziak

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https:/www.dodatkikrawieckie.pl

Szanowny Użytkowniku!

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez stronę internetową https://www.dodatkikrawieckie.pl. Poniższe informacje przygotowaliśmy w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”.

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Są nim przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. Dorota Badziak, NIP (TAX IDENTIFICATION NUMBER) 7291162721, nr REGON 101541893, przedsiębiorca działający pod firmą P.P.H.U. BADZIAK s.c. D.K.D.P. Badziak – wspólnik spółki cywilnej
 2. Przemysław Badziak, NIP (TAX IDENTIFICATION NUMBER) 7262631633, nr REGON 368962863, przedsiębiorca działający pod firmą P.P.H.U. BADZIAK s.c. D.K.D.P. Badziak – wspólnik spółki cywilnej
 3. Krzysztof Badziak, NIP (TAX IDENTIFICATION NUMBER) 7291162750, nr REGON 100816595, przedsiębiorca działający pod firmą P.P.H.U. BADZIAK s.c. D.K.D.P. Badziak – wspólnik spółki cywilnej
 4. Damian Badziak, NIP (TAX IDENTIFICATION NUMBER) 7262592643, nr REGON 101026441, przedsiębiorca działający pod firmą P.P.H.U. BADZIAK s.c. D.K.D.P. Badziak – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej P.P.H.U. BADZIAK s.c. D.K.D.P. Badziak z siedzibą w Łodzi ul. Widna 12A, NIP (TAX IDENTIFICATION NUMBER) PL 7290006048, nr REGON 004357673.

Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz napisać wiadomość na adres e-mail: biuro@badziak.pl.

2) Jakie masz prawa ?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa.

Masz prawo do zażądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Swój sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

3) W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

1) Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

 • W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań złożonych poprzez formularz kontaktowy

 • Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

 • Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

2) Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

 • W jakim celu?

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

 • Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3) Profilowanie

W ramach naszej strony internetowej https://www.dodatkikrawieckie.pl możemy dokonywać profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach na naszej stronie internetowej. Dzięki profilowaniu możemy dostosować wyświetlanie banerów reklamowych i działania marketingowe oraz remarketingowe. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

4) Bezpieczeństwo procesu przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5) Pliki cookies (ciasteczka)

Jak większość stron internetowych, nasza strona https://www.dodatkikrawieckie.pl korzysta z plików cookies – tzw. ciasteczek.

 • Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzystasz (telefonu, laptopa, komputera, tableta itp.)
 • Pliki cookies nie wpływają na działanie Twojego urządzenia poprzez zmianę jego ustawień

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celach:

 • marketingowych i remarketingowych
 • funkcjonalnych
 • koniecznych
 • analitycznych

Poniżej znajdziesz listę plików cookies dostępnych na naszej domenie:

 • acf
 • WP_DATA_USER_2
 • _ga
 • cookies
 • _gid
 • pll_language
 • _gat_gtag_UA_*
 • cmplzFormValues
 • cmplzDashboardDefaultsSet
 • Google Maps API
 • _js_datr
 • _fbc
 • fbm*
 • xs
 • wd
 • fr
 • act
 • _fbp
 • datr
 • c_user
 • csm
 • sb
 • actppresence
 • *_fbm_

6) Gdzie wysłamy twoje dane – zewnętrzni odbiorcy danych

Twoje dane są przekazywane przez nas jako administratora do zewnętrznych odbiorców, którzy wspierają i umożliwiają nam prowadzenie naszej działalności. Podmioty te przetwarzają Twoje dane tylko i wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Poniżej znajdziesz listę podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, ale też cel tego procesu:

CEL PRZEKAZANIA TWOICH DANYCHODBIORCA ZEWNĘTRZNYPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie na naszej stronie internetowej www.dodatkikrawieckie.pl– hostingodawca
– osoby współpracujące z nami
na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– operator serwera, na którym utrzymywana jest nasza strona internetowa
nie ma miejsca
przebywanie na naszej stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowychpodmiot zapewniający usługi marketingowenie ma miejsca
przebywanie na naszej stronie z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznychpodmiot umożliwiający działania analityczne na stronienie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze stroną internetową przez portale społecznościoweportale społecznościowe
nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)– dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)
– operator/pośrednik w przesyłaniu zapytań poprzez formularz kontaktowy
nie ma miejsca

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.